2013 වසරේ Facebook වල වැඩ කිඩ – Infographic

මීට පෙර සතියේ 2003 වසරේදී Facebook, Twitter වගේම අනිත් Social Networks වල වැඩ කිඩ යනුවෙන් Infographic නිර්මාණයක් මේ බ්ලොග් එක හරහා Share කරා. ඒක තාම බැලුවේ නැත්තම් එක බලන්න. Facebook ගැන ඔබ නොදත් තොරතුරු රැසක් යනුවෙන් අප මීට පෙර පල කර ලිපියද මේ හා සම්බන්ද බැවින් එම ලිපියත් කියවන්න.

25 Facebook Stats යනුවෙන් නම් කර ඇති මේ Infographic එක නිර්මාණය කර ඇත්තේ wishpond බ්ලොග් අඩවිය විසිනුයි. මෙය 2013 අගෝස්තු මාසයේ සාදා ඇති නිර්මාණයක් බැවින් මෙහි ඇති තොරතුරු මද වශයෙන් මේ වෙනකොට වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්.

මේ Infographic එකේ Facebook එකේ ඉන්න users ලා ප්‍රමාණය, Facebook එකේ තියන Pages ප්‍රමාණය, Facebook එකේ තියන Apps ප්‍රමාණය, Facebook එකට upload කරන Photos ප්‍රමාණය, Facebook එකේ ආදායම වගේ තවත් ගොඩක් දේවල් තිබෙනවා.

Facebook stats 2013

5 Responses to "2013 වසරේ Facebook වල වැඩ කිඩ – Infographic"

Post Comment