ඕනෑම වෙබ් පිටුවක් PDF එකක් විදියට Download කරගන්නේ කොහමද?

ඔබ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන කොට ඔබට අවශ්‍ය වෙබ් පිටු ඕන තරම් හම්බ වෙනවා. ඒවාගෙන් අමතක වෙයි කියල හිතන නමුත් ඔබට එම වෙබ් පිටුත් අනිවාර්යෙන්ම…
[Video] ඔබ නොදන්නා Facebook රහස්

Facebook කියන්නේ ලංකාවේ විතරක් නොවේ ලෝකෙම ජනප්‍රියම වෙබ් අඩවියක් කියන එක කාටවත් රහසක් නෙවේ. නමුත් Facebook වල රහස් තියනවද? රහස් කියන වචනය හරියටම ඒකට…
[Video] ඕනෑම Android Device එකක් Root කරගන්නේ කොහමද?

Android කියන්නේ ජංගම දුරකථන සහ ටැබ්ලට් වලට එන ජනප්‍රියම මෙහයුම් පද්දතියක්. ඔබ සතුවත් Android ජංගම දුරකථනයක් හෝ ටැබ්ලට් එකක් ඇත්නම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම Root කියන…
[Video] YouTube සහ Facebook Videos කිසිම Software එකක් නැතිව Download කරගන්නේ කොහමද?

YouTube සහ Facebook Videos ඔබට Internet Download Manager හෙවත් IDM වලට හොදම ආදෙශකයක් වන Eagleget මෘදුකාංගය හරහා Download කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙම Software දෙකම…