2015 වසරේ ජනප්‍රියම ලිපි ( වැඩිම පිරිසක් කියවා ඇති ලිපි)

Top Sinhala Blog බ්ලොග් අඩවිය වෙනුවෙන් අපි 2015 වසරේ ලිපි 50 කට අසන්න ගණනක් පල කළා. ඉතාමත් කාර්යබහුල මාස වලත් අපි අවම වශයෙන් ලිපි දෙකක්වත් පල කළා. සමහර මාස වල ලිපි 6,7 ක් පල කළා. මේ වසරේ අවම වශයෙන් අපි ලිපි 50 ක්වත් පල කරන්න බලාපොරුත්තු වෙනවා.

ඒ සදහා ඔබගේ අදහස් අපිට ගොඩක් වැදගත්. ඒ නිසා තප්පර 30 ක් වගේ කාලයක් වෙන් කරලා අපගේ බ්ලොග් අඩවිය ගැන ඕනෑම යෝජනාවක් චෝදනාවක් ලබා දෙනවානම් එය ඔබ අපට කරන ලොකු උදව්වක්,

2015 වසරේ ජනප්‍රියම ලිපි

Google Analytics වලට අනුව 2015 වසරේ ජනප්‍රියම ලිපි වන්නේ මේවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *