ජංගම දුරකථන වල අවසන් වසර 10 දී සිදු වූ වෙනස්කම්

මීට වසර දහයකට පමණ පෙර තිබුන ජංගම දුරකථන සහ දැන් තිබෙන ජංගම දුරකථන අතර විශාල වෙනසක් තිබෙනවා. ලෝකයේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වී ඇති Mobile Phones…
Yalu – මිතුරු මිතුරියන් හදුනාගන්න

Bhasha කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් විශාල App ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කල සමාගමක්. Google Adsense සිංහල බ්ලොග් සදහා භාවිතා කීරීමට බැරි නිසා ඒ වෙනුවට Adlink යනුවෙන් Ad…
[Video] සාපේක්ෂතා වාදය මුල සිට සරලව සිංහලෙන්

සාපේක්ෂතා වාදය කියන වචනය අසා නැති කෙනෙක් නැති තරම්. නමුත් සාපේක්ෂතා වාදය යනු කුමක්ද කියා ඇසුවොත් එයට පිළිතුරක් දෙන්න දන්නේ ඉතාමත් කිහිප දෙනයි. සාපේක්ෂතා වාදය…