සිංහල බ්ලොග් කරන අයගෙන් 90% ටත් වඩා බ්ලොග් හදන්නේ Blogger.COM වලින්. නමුත් WordPress කියන්නේ Blogger වලට වඩා ගොඩක් පහසුකම් තියන Blogging Platform එකක්. මෙම…
සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා 2015 – පසුගිය වසරේ ජනප්‍රියම ලිපි

ශ්‍රී ලංකාවාසී සියලු දෙනාටම සුහ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ! පසුගිය වසර අවසානයේදීත් අපි 2013 වසරේ ජනප්‍රියම ලිපි නමින් ලිපියක් ඔබ වෙත ගෙන අවා. 2013 වසරේ සැප්තැම්බර්…