2016 වසර වෙනුවෙන් – ඔබගේ යෝජනා චෝදනා අපිට කියන්න

1 Like Comment

2013 වසරේ නව වැනි මාසයේ 3 වැනිදා Online Text සහ Video Chat කරන්න හොදම වෙබ් අඩවි 5 යන ලිපියෙන් ආරම්භ කරපු TopSinhalaBlog බ්ලොග් අඩවියේ මේ වෙන විට අපි ලිපි 173 ක් පල කරලා තිබෙනවා. ඒ සදහා අපිට සැහෙන කාලයක් වෙන් කරන්න සිදු උනා. අපි සැහෙන කැපකිරීමක් කළා.

එම සේවාව ඒ ආකාරයටම 2016 වසරේදීත් ලබා දෙන්න අපි බලාපොරුත්තු වෙනවා. අපි ඒ සදහා ඔබගේ යෝජනා චෝදනා බලාපොරුත්තු වෙනවා. අපි හැම වෙලේම ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා දෙන්න උත්සහ කරනවා. එබැවින් ඔබගේ යෝජනා චෝදනා අපිට ගොඩක් වටිනවා.

එම නිසා ඔබගේ වටිනා කාලයෙන් සුළු මෝහතක් වෙන් කරලා පහත Form එක පුරවන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.

Shares 0

About the Author: TSB Team (Admin)

අපගේ බ්ලොග් අඩවිය හරහා ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ වෙබ් අඩවිය ප්‍රචාරණය කර සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබාගන්න. Web Design, SEO සේවා සදහා topsinhalablog@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *