ඔබ යවපු Friend Request(Facebook) වලින් Accept කරලා නැති අය බලාගන්නේ කොහමද?

Facebook වල ඔබ යවපු Friend Request වලින් Accept කරලා නැති අය කව්ද කියලා බලා ගන්න ඔබ දන්නේ නැත්ද? මෙය ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔබට හොයාගන්න පුළුවන්.…
[Video] පරමාණු බෝම්බයේ කතාව

පරමාණු බෝම්බයක් කියන්නේ ලෝකයටම අති දැවැන්ත විනාශයක් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. පරමාණු බෝම්බය නිර්මාණය කරන්නේ සාපේක්ෂතාවාදය සොයා ගත්ත Albert Einstein මහතාගේ සොයා ගැනීම් ඇසුරෙන්. විද්‍යාව…
What Does Google Know About You?

Google යනු ලෝකයේ තිබෙන ප්‍රබලම සමාගමක්. Google Search Engine එකේ සිට අති විශාල සේවා ගණනක් ඔහුන් ලබා දෙනවා. අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන බිලියන ගණනක් දෙනා එම…