ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය කුමන ආකාරයේ අලුත් වෙබ් අඩවියක්ද?

අපි අලුත් වෙබ් අඩවියක් මේ දවස් වල නිර්මාණය කරන අතර අපගේ බ්ලොග් අඩවියටත් විශේෂාංග කිහිපයක් එකතු කිරීමට බලාපොරුත්තු වෙනවා. ශ්‍රී  ලංකාවට අවශ්‍ය කුමන ආකාරයේ අලුත් වෙබ් අඩවියක්ද? උදාහරණයක් වශයෙන් ගතහොත් Sinhala…

Read more »
Android Unroot

ඔබගේ Android Phone එක හෝ Tab එක Unroot කරන්නේ කොහමද?

ඕනෑම Android Device එකක් Root කරන්නේ කොහමද කියන එක ගැන බ්ලොග් ලිපි වගේම Video ඕනෑතරම් ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. අපිත් මීට පෙර ඕනෑම Android Device එකක් Root කරන්නේ කොහමද යනුවෙන් ලිපියක්…

Read more »