මිනිත්තුවක් තුල අන්තර්ජාලයේ සිදුවෙන දේවල්? ( 2016 වසරේ)

ඔබ දන්නවාද අන්තර්ජාලය තුල මිනිත්තුවක් තුල සිදු වෙන දේවල්? Email මිලියන 150 කට වඩා හුවමාරු වෙනවා. Google අඩවිය තුල Search Quires මිලියන දෙකකට වඩා…..…
ඔබගේ Facebook Profile බැලුවේ කව්ද කියලා හොයාගන්න පුලුවන්ද?

අපිට මෙවැනි ලිපියක් පලකරන්න සිදු උනේ Facebook Profile බැලුවේ කව්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහමද කියලා අහලා email ගොඩක් එන නිසයි. Linkedin වගේ Social Networks වලනම්…
Programming Languages ඉගෙන ගන්න උදව් දෙන Android Apps 5ක්

අද පාසල් වයසේ ඉන්න ළමයි පවා Programming Languages ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඔහුන් වෙනුවෙන් අපි මීට පෙර ලිපි ගණනාවක්ම පළ කළා. මේ එයින් කිහිපයක්.…
අත තුවාල කරගන්නේ නැතුව දරුණු මැජික් එකක් කරමුද?

මීට පෙරත් Video කතා වලින් කරපු Magic හා සම්බන්ද Video කිහිපයක්ම අපි අපේ බ්ලොග් එකේ පල කරා. ඒවා අතරින් “පාවෙන මැජික් කරන්නේ කොහමද? ඔබටත්…