ඔබට අවශ්‍ය උනත් තවමත් eBay එකෙන් මොනවා හරි මිලදී ගන්න බයද?

eBay ගැන කිසිම ලිපියක් අපි මේ බ්ලොග් එකේ මීට කලින් පල කරලා නෑ. eBay යනු අන්තරජාලය හරහා අපට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයේ භාණ්ඩයක් ගෙදරටම ගෙන්වා ගත…
PHP / MySQL Sinhala Video 25 ක්

වෙබ් අඩවි නිර්මාණය ගැන කතා කරන විට අපිට අමතක කරන්නම බැරි Language එකක් තමයි PHP කියන්නේ. Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Amazon නිර්මාණය කර ඇත්තේ…
හඳ ගමන බොරුවක් ද?

ඔබ හඳ ගමන ඇත්තටම සිදු උනා කියල පිළිගන්න කෙනෙක්ද? හඳ ගමන සිදු උනේ නෑ කියල පිළිගන්න කෙනෙක්ද? අන්තරජාලයේ වගේම පුවත් පත් වල  හඳ ගමන ඇත්තටම…
Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Amazon නිර්මාණය කර ඇත්තේ කුමන Programming Languages වලින්ද?

Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Amazon කියන්නේ ලෝකයේ තිබෙන ජනප්‍රියම වෙබ් අඩවි විදියට හදුන්වන්න පුළුවන්. අද ලිපියෙන් එම වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කර ඇත්තේ කුමන Programming…