ඔබගේ LinkedIn Profile එක නිවැරදි ආකාරයට සාදා ගන්නේ කොහමද? [Infographic]

2002 වසරේ පටන් ගත්ත LinkedIn තුල මේ වෙන විට Active members ලා මිලියන 100 කට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. LinkedIn යනු Facebook වගේම Social Network එකක්. නමුත් LinkedIn වෘත්තිකයන් සදහාම වෙන් වූ Social…

Read more »

Online Payment එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට Debit Card එකක් ගන්නේ කොහමද?

මීට වසර කිහිපයකට පෙර අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හෝ සේවා මිලදී ගැනීම ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර නුපුරුදු දෙයක්. නමුත් වර්තමානයේ eBay වගේ වෙබ් අඩවි හරහා භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා බොහෝ පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවෙත්…

Read more »

Chanux ගේ හොදම Videos ( 2016 නොවැම්බර් මාසය)

Chanux විසින් ගිය මාසයේ Video ගොඩක් ඔහුගේ YouTube Channel එකට එකතු කරලා තිබුනා. ඒවගෙන් ජනප්‍රියම උනු Videos 7 මෙම ලිපිය මගින් අපි ඔබට ගෙන එනවා. ඕනෑම Phone එකක් වයර් නැතිව…

Read more »