අඩුම මිලට ගන්න පුළුවන් Tablets 3 – Cheap Tablets In Sri Lanka

Like Comment

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට ඔබේ අතේ ඇති මුදලට ගන්න පුළුවන් android මෙහයුම් පද්දතිය සහිත නවතම Tablets 3ක් හදුන්ව දෙන්න සුදානම්. මෙම ලිපිය ලියන අවස්ථාවේදී මෙම tablets තුනම Metropolitan තුලින් ඔබට අවුරුද්දක වගකීමක් සහිතව මීලදී ගත හැකිය.

Cheap Tablets In Sri Lanka
1. Micromax Funbook infinity

Price: Rs. 15,990.00

2. Acer ICONIA B1 7

Price: Rs. 27,900.00

3. Acer Iconia A1 Tablet PC

Price: Rs. 34,900.00

මෙම ලිපිය සෑම මසකම පළවැනි සති 2 ඇතුලත අලුත් කරන ලැබේ. එබැවින් අලුත් Tab එකක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමනි විගස මෙම පිටුව එනම් Cheap Tablets In Sri Lanka පිටුව හරහා ඔබට එය දැනගත හැකිය.

Shares 0

About the Author: TSB Team (Admin)

අපගේ බ්ලොග් අඩවිය හරහා ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ වෙබ් අඩවිය ප්‍රචාරණය කර සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබාගන්න. Web Design, SEO සේවා සදහා topsinhalablog@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *