ඔබේ Android Phone එකට ඡන්ද ප්‍රතිපල එසැනින්

1 Like Comment

අද දින ශ්‍රී ලංකාවේ මහමැතිවරණයක් පැවෙත්තෙන බව ඔබ සියලු දෙනාම දන්නා කරුණක්. බොහෝ විට මේ වෙන විට ඔබ ඡන්ද පොලට ගිගින් ඔබගේ අයිතියක් වෙන ඡන්දය භාවිතා කර ඇතිවාට සැකයක් නෑ.

ඊළගට හැමෝම බලාගෙන ඉන්නේ ඡන්ද ප්‍රතිපල ලැබෙනකන්. රූපවාහිනිය, අන්තරජාලය වගේ ඒවා මේ සදහා යොදාගන්නවා. නමුත් ඔබගේ Android Phone එකට ඡන්ද ප්‍රතිපල එසැනින් ලැබෙනවානම් ඒක නේද පහසුම ක්‍රමය?

ඒ සදහා Election Sri Lanka 2015 යනුවෙන් Android App එකක් ජාත්‍යන්තර සම්මානයට පාත්‍රවුණු app එකක් වන Mogo Reader app එකේ නිර්මාතෘවරුන් විසින් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.

Download : Election Sri Lanka 2015

Shares 0

About the Author: TSB Team (Admin)

අපගේ බ්ලොග් අඩවිය හරහා ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ වෙබ් අඩවිය ප්‍රචාරණය කර සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබාගන්න. Web Design, SEO සේවා සදහා topsinhalablog@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *