ඔබගේ Facebook Fan Page එකේ likes ප්‍රමාණය වැඩි කර ගමු – Infographic

Like Comment

ඔබත් කැමතිද ඔබගේ Facebook Fan Page එකේ likes ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න? KISSmetrics වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ඇති මෙම infographic නිර්මාණය ඔබට ඒ සදහා උදව් වෙනවා නිසැකය. සාමානයෙන් “How to Get More Likes on Facebook” වගේ එකක් Google තුල search කර විට පැමිණෙන බ්ලොග් post තුල ඇති අන්තරගතයට වඩා සුවිශේෂ යමක් මෙම infographic නිර්මාණය තුල තිබෙන නිසයි අපි අපගේ කියවන්නන් සමග මෙම නිර්මාණය share කර ගෑනීමට සිතුවේ.

increase facebook like

About the Author: TSB Team (Admin)

අපගේ බ්ලොග් අඩවිය හරහා ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ වෙබ් අඩවිය ප්‍රචාරණය කර සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබාගන්න. Web Design, SEO සේවා සදහා topsinhalablog@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *