සිංහල ජාවා Video Tutorials 7ක් : මුල සිට සරලව

1 Like Comment

අපි මීට මාස කිහිපයකට කලින් Sinhala Java Tutorials යනුවෙන් ලිපියක් පල කරා. එම ලිපිය මේ වෙන කොට දහස් ගණනක් බලලා තියනවා. එහිදී අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරා සිංහලෙන් Java ඉගන ගන්න පුළුවන් Website වගේම Java ගැන තියන සිංහල Blog කිහිපයක්ම. එම ලිපිය බැලුවේ නැත්තම් එම ලිපියත් බලන්න.

ජාවා

ජාවා මුල ඉදලම ඉගන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න අයට හරියටම ගැලපෙන Video 7ක් Dulanka Charidu කියන YouTube channel එකේ තිබිලා අපිට හම්බුනා. එම Video 7 අපි පහලින් දාලා තියනවා. Java ඉගන ගන්න ආරම්භ කරන්න ඉන්න ඔබට පුළුවන් අදම එය පටන්ගන්න.

සිංහල ජාවා Video Tutorials

About the Author: TSB Team (Admin)

අපගේ බ්ලොග් අඩවිය හරහා ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ වෙබ් අඩවිය ප්‍රචාරණය කර සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබාගන්න. Web Design, SEO සේවා සදහා topsinhalablog@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *