මාස 4 කට පෙර නිකුත් වූ LG G5 – Sinhala Reviews

LG G5 කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයේ ඉදන් ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන් Smartphone එකක්.

මීට පෙර Apple iPhone 6 වගේම Samsung S7 ගැන Sinhala video reviews අපි ගෙන අවා. ඒවා ඔබ තවම බැලුවේ නැත්තම් ඒවත් බලන්න. මේ Phone එකත් Apple iPhone 6, Samsung S7 දුරකථන වලට හොද තරගයක් දෙන්න පුළුවන් Phone එකක්.

Chanux කරපු Video දෙකක් අපි පහලින් දාලා තියෙනවා. ඒවාගෙන් පළවැනි එකේ තියෙන්නේ Unboxing, දෙවැනි එකේ තියෙන්නේ Review එක.

 

Post Comment