ජීවිතේට හරවත් යමක්

මෙම පිටුව වෙන් කරලා තියෙන්නේ තාක්ෂණික නොවන නමුත් ජීවිතේට වැදගත් වෙන ලිපි පල කිරීම සදහායි.

ඒ වගේම අපි මෙහි කිසිම ලිපියක් නොලියන අතර ලිපි ලිවිම ඔබට භාරයි.

ජීවිතට වැදගත් යයි හිතෙන ඕනෑම ලිපයක් topsinhalablog@gmail.com යන ලිපිනයට ඔබට එවිය හැක.

ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි ඔබගේ නම සහිතව හෝ රහිතව ඒවගෙන් තෝරාගන්නා හොද ලිපි අපි මේ පිටුවේ පලකරනවා.

Sinhala Wal Katha සහ Sinhala Wela Katha වලින් වෙන හානිය

One Response to "ජීවිතේට හරවත් යමක්"

Post Comment