සුපිරිම Logo Design Software 5


අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න භාවිතා කරන එක ක්‍රමයක් තමයි Logo Design කරන එක. දිනපතා අන්තර්ජාලය වෙබ් අඩවි සහ බ්ලොග් අඩවි විශාල ප්‍රමානයක් එක වෙනවා. එම වෙබ් අඩවි හෝ බ්ලොග් අඩවි වලට අවශයි logos. බොරෝ දුරට ඔහුන්ට එම logos තනියම හදාගන්න බැයිනම් Fiverr, Odesk වැනි තැනකින් තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් ඔබටත් Logo Design කරන්න පුළුවන් නම් ඒ හරහා ඔබට මුදල් හොයන්න පුළුවන්.

logo design software

1. PagePlus

110$ පමණ මුදලක් දී මිලදී ගත යුතු PagePlus X7, Logo නිර්මාණය කරන්න භාවිතා කරන සුපිරි Software එකක්.

2. Adobe Illustrator

Adobe සමාගම විසින් නිර්මාණය කරා ඇති Adobe Illustrator ද logo නිර්මාණය කිරීම සදහා විශාල වශයෙන් යොදාගන්න Software එකකි.

3. AAA-logo

49$ පමණ මුදලකට මිලදී ගත හැකි AAA-logo, Fiverr වල logo නිර්මාණය කරලා මුදල් හොයන අතර ජනප්‍රිය Software එකකි. Logo Samples

4. LogoMaker

Logo නිර්මාණය කිරීම සදහා පමණක් නිර්මණය කර ඇති තවත් වටිනා Software එකක් තමයි LogoMarker කියන්නේ.

5. Quick Logo Designer

දවස් 30 නොමිලේ භාවිතා කර හැකි Quick Logo Designer ත් logo නිර්මාණය කරන අය අතර ජනප්‍රිය Software එකකි.

මේ ලිපිය ඔයාට වැදගත් උනානම් මේ ලිපිය SHARE කරලා අපිටත් පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න. එක මේ බ්ලොග් එක ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යන්න කරන ලොකු උදව්වක්.

Filed in: Software Tags: 

You might like:

Gravity (Movie) චිත්‍රපටයේ අමූලික බොරු Gravity (Movie) චිත්‍රපටයේ අමූලික බොරු
සිරියාවතීගේ Fake Profile එක සිරියාවතීගේ Fake Profile එක
Windows මෙහයුම් පද්ධතිය වේගවත් කරගන්නේ කොහමද? Windows මෙහයුම් පද්ධතිය වේගවත් කරගන්නේ කොහමද?
මොකද්ද මේ SQL Injection එකක් කියන්නේ? මොකද්ද මේ SQL Injection එකක් කියන්නේ?
© 2014 . All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.