සුපිරිම Logo Design Software 5

දැනුම සොයන ඔබගේ යාලුවන්ටත් මේ දැනුම ලබාදෙන්න මේ ලිපිය Share කරන්න

අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න භාවිතා කරන එක ක්‍රමයක් තමයි Logo Design කරන එක. දිනපතා අන්තර්ජාලය වෙබ් අඩවි සහ බ්ලොග් අඩවි විශාල ප්‍රමානයක් එක වෙනවා. එම වෙබ් අඩවි හෝ බ්ලොග් අඩවි වලට අවශයි logos. බොරෝ දුරට ඔහුන්ට එම logos තනියම හදාගන්න බැයිනම් Fiverr, Odesk වැනි තැනකින් තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් ඔබටත් Logo Design කරන්න පුළුවන් නම් ඒ හරහා ඔබට මුදල් හොයන්න පුළුවන්.

logo design software

1. PagePlus

110$ පමණ මුදලක් දී මිලදී ගත යුතු PagePlus X7, Logo නිර්මාණය කරන්න භාවිතා කරන සුපිරි Software එකක්.

2. Adobe Illustrator

Adobe සමාගම විසින් නිර්මාණය කරා ඇති Adobe Illustrator ද logo නිර්මාණය කිරීම සදහා විශාල වශයෙන් යොදාගන්න Software එකකි.

3. AAA-logo

49$ පමණ මුදලකට මිලදී ගත හැකි AAA-logo, Fiverr වල logo නිර්මාණය කරලා මුදල් හොයන අතර ජනප්‍රිය Software එකකි. Logo Samples

4. LogoMaker

Logo නිර්මාණය කිරීම සදහා පමණක් නිර්මණය කර ඇති තවත් වටිනා Software එකක් තමයි LogoMarker කියන්නේ.

5. Quick Logo Designer

දවස් 30 නොමිලේ භාවිතා කර හැකි Quick Logo Designer ත් logo නිර්මාණය කරන අය අතර ජනප්‍රිය Software එකකි.

The following two tabs change content below.

TSB Team

Top Sinhala Blog කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම සිංහල බ්ලොග් අඩවියකි. මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන ඔබගේ අදහස් මේ පිටුව හරහා අපිට එවන්න. අපගේ බ්ලොග් අඩවිය හරහා ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ වෙබ් අඩවිය ප්‍රචාරණය කර සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබාගන්න.
Filed in: Software Tags: 

You might like:

Sinhala Facebook Photo Comment 1000+ Sinhala Facebook Photo Comment 1000+
Gmail ගිණුම් මිලියන 5කට හැකර් ප්‍රහාරයක් Gmail ගිණුම් මිලියන 5කට හැකර් ප්‍රහාරයක්
ClickBank මුල සිට සරලව සිංහලෙන් : අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන් සුපිරි විදියක් ClickBank මුල සිට සරලව සිංහලෙන් : අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන් සුපිරි විදියක්
Google Adsense වලින් සාර්ථක වන අයගෙයි අසාර්ථක වෙන අයගෙයි වෙනස – Infographic Google Adsense වලින් සාර්ථක වන අයගෙයි අසාර්ථක වෙන අයගෙයි වෙනස – Infographic

Leave a Reply

Submit Comment

© 2014 . All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.