ජාවා

සිංහල ජාවා Video Tutorials 7ක් : මුල සිට සරලව

අපි මීට මාස කිහිපයකට කලින් Sinhala Java Tutorials යනුවෙන් ලිපියක් පල කරා. එම ලිපිය මේ වෙන කොට දහස් ගණනක් බලලා තියනවා. එහිදී අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරා සිංහලෙන් Java ඉගන ගන්න…

Read more »
sinhala java tutorials

Java සිංහලෙන් ඉගන ගනිමු – Sinhala Java Tutorials

පරිගණක මෘදුකාංග නිර්මාණය කීරීම සදහා වර්තමානයේ බහුලව භාවිතා කරන පරිගණක භාෂාවක් ලෙස Java හැදින්විය හැක. මෙම ලිපිය මගින් අපි ඔබට නොමිලේම Sinhala Java Tutorials download කර ගත හැකි වෙබ් අඩවි…

Read more »