ඔබගේ පරිගණකයට නොමිලේම Download කරගත හැකි හොදම Free VPN එක කුමක්ද?

මීට සති කිහිපයකට පමණ පෙර Android වලට ඇති හොදම Free VPN එක කුමක්ද යනුවෙන් ලිපියක් අපි පල කරා. එහිදී අපි ඔබට කියලා දුන්නේ  ඔබගේ Android දුරකථනය…
වටිනා වෙබ් පිටු පසු භාවිතය සදහා Save කරගන්න පුළුවන් හොදම විදිය කුමක්ද?

බ්ලොග් කියනවන කොට එහෙම ඔබටත් වටිනා ලිපි හම්බ වෙනවා ඇති. ඔබට ඒවා පසු භාවිතය සදහා අවශ්‍යයි කියල හිතුනොත් ඔබ හුගක් විට කරන්නේ එම වෙබ්…
Keyboard එක ඔබට හුරු පුරුදු නැත්ද? Type කරන වේගය වැඩි කරගන්නේ කොහමද?

Typing speed එක වැඩි කරගන්න අපි හැමෝම උනන්දුවක් දක්වනවා. හුගක් අය කියන කතාවක් තමයි Typing Speed එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ නම් Facebook Chat කරලම…