ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියට හෝ වෙබ් අඩවියට Privacy Policy සහ Terms of Service පිටු එක් කරගන්නේ කොහමද?

හුගක් සිංහල බ්ලොග් වල නම් Privacy Policy සහ Terms of Service පිටු නැති උනාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඇති හුගක් වෙබ් අඩවි වල Privacy Policy සහ Terms of Service පිටු දක්නට ලැබෙනවා. හුගක් රටවල…

Continue Reading

ඔබගේ බ්ලොග් එකට Android App එකක් නොමිලේම හදාගන්නේ කොහමද?

Android යනු ජංගම දුරකථන වලට වගේම ටැබ්ලට් සදහා එන මෙහයුම් පද්ධතියකි. වර්තමානයේ Android මෙහයුම් පද්ධතිය සහිත ජංගම දුරකථන විශාල ප්‍රමානයක් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් ඔබගේ බ්ලොග් එකටත් Android App එකක් තියන…

Continue Reading

බ්ලොග් එකක් හදන්නේ කොහමද? (Blogger.COM)

ඔබත් කැමතිද බ්ලොග් එකක් හදන්න? ඔබට පහසුවෙන්ම එය කරන්න පුළුවන්. මොකද කියනවනම් බ්ලොග් එකක් හදන්න ඔබට HTML, CSS, PHP වගේ කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය නෑ. Blogging Platform එකක් තෝරා ගැනීම බ්ලොග්…

Continue Reading

බ්ලොග් එක promote කරන්න පුළුවන් ක්‍රම 30ක් – Infographic

ඔබගේ බ්ලොග් එක promote කරන්න පුළුවන් ක්‍රම 30ක් ගැන LaunchGrowjoy අඩවිය නිර්මාණය කරලා තියනවා වටිනා Infographic නිර්මාණයක්. එය මගින් ඔබට ඉතා වටිනා තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඉගන ගන්න පුළුවන් නිසා අපි අපේ…

Continue Reading

End of content

No more pages to load

Close Menu