ඔබගේ Post එකේ වචන කීයක් තියෙන්න ඕනෙද? | On-Page Optimization

On-Page Optimization ගැන කථා කරන විට ඔබ post එකට දමන වචන ගණන පිළිබදවද සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඇත්තටම මෙම වචන ගණන හුගක් විට ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියේ topic එක අනුව වෙනස් වෙනවා.…

Continue Reading

Blogger Blog එකේ Post Title එක වෙනස් කරමු ( SEO Friendly)

Title tag එක කියන්නේ SEO වලට ගොඩක් වැදගත් Tag එකක් කියලා අපි කලින් ලිපියක සාකච්ඡා කළා. Blogger වලදී ඔබට පුළුවන් Title Tag එක SEO Friendly විදියට පහසුවෙන්ම හදාගන්න. මේ post…

Continue Reading

SEO වලට Meta Description එකේ ඇති වැදගත්කම

අපි මීට කලින් SEO ගැන ලිව්වා ලිපියෙන් Meta Keywords වලින් SEO වලට වැදගත්කමක් නෑ කියලා සදහන් කරා. අද බලමු Meta Description, SEO වලට බලපානවද නැත්ද කියලා. Meta Description එක ඇතුලත්…

Continue Reading

SEO වලට Meta Keywords වැදගත්ද?

අද ලිපියෙන් අපි කථා කරන්න යන්නේ SEO වලට meta keyword වැදගත්ද නැත්ද යන්නයි.. හුගක් අය ඇත්තටම හිතාගෙන ඉන්නේ SEO කියන්නේ meta keyword සහ meta description වලට විතරයි කියලා. එය සම්පුර්ණයෙන්ම…

Continue Reading

බ්ලොග් post එකට හොද keyword එකක් තෝරාගැනීම

අපි පසු ගිය ලිපියෙන් ඔබට කියල දුන්නේ බ්ලොග් post එකකට වචන කියක් පමණ ඇතුලත් කරන්න ඕනද කියලයි. අද අපි සදහන් කරන්නේ බ්ලොග් post එකක් ලියන කොට keyword එකක් target කරලා…

Continue Reading

End of content

No more pages to load

Close Menu