දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් වන ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල  Android Phone භාවිතා කරන පිරිස ඉතා ඉහලය. ඒ වගේම Android Phone එකක් මිලදී ගැනීමට සිටින පිරිසද ඉතා ඉහලය.

ඔබට රුපියල් 10000 වැනි මිල ගණන් වල සිට Android Phones මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් එවැනි මිල ගණන් වලට මිලදී ගන්න Android Phone භාවිතා කරන එක තරමක් අමාරුය. ඒ Ram එක අඩු වීම වගේ තාක්ෂණික ප්‍රශ්න තියන නිසයි.

නමුත් ඔබට රුපියල් 20000 කට පමණ මිලදී ගත හැකි Samsung Galaxy Core Prime දුරකථනය එම මිල පරාසයේ ගත හැකි හොදම Android Phone එකයි.

මේ Phone එක ගැන සිංහලෙන්ම Review එකක් Chanux සහෝදරයා කරලා තියනවා.

74 Shares

TSB Team (Admin)

Web Design, SEO සේවා සදහා ranukaweb@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply