නව සොයාගැනීම් ගැන කියවන්න හුගක් අය කැමතියි. මීට සති කිහිපයකට පෙර Video Katha වලින් Video එකක් අපි ඔබත් එක්ක අද Share කරගන්නේ එකයි. මේකේ තියනවා ගිය අවුරුද්දේ අලුතෙන් හොයාගත්ත දේවල්. ඒ වගේම මේ අතරට ශ්‍රී ලාංකිකයකු කරපු නිර්මානයකුත් තියන නිසා නොවරදවාම මෙය බලන්න.

9 Shares

TSB Team (Admin)

Web Design, SEO සේවා සදහා ranukaweb@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply

Close Menu