මෙම පිටුවේ අරමුණ අප විසින් ලියන Sinhala SEO ලිපි එහෙම නැත්තම් Search Engine Optimization සම්බන්ද සියලුම ලිපි එකම පිටුවකින් පිලිවලකට ඔබට කියවිය හැකි සේ ලබාදීමයි.

SEO Tips & Tutorials in Sinhala

SEO Tips in Sinhala

SEO කියන්නේ මොකද්ද? : මෙම ලිපියේදී ඔබට SEO යනු කුමක්ද කියන එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
Blog එක හදන්න හොද Topic එකක් තෝරා ගැනීම: බ්ලොග් එකක් නිර්මාණය කරලා සාර්ථක වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ බ්ලොග් එකට Topic එකක් තෝරා ගැනීම පරිසමින් කල යුතු දෙයක්.

On-Page Optimization

ඔබගේ Post එකේ වචන කීයක් තියෙන්න ඕනෙද? : Word Count කියන්නේ Google Ranking Factor එකක් නොවුනට SEO වලට වැදගත්ම දෙයක් විදියට හුගක්ම බ්ලොග් කරන අය හදුන්වන දෙයක් තමයි Post එකකට අදාළ වචන ගණන එහෙමත් නැත්තම් Post එකක් දිග.
බ්ලොග් post එකට හොද keyword එකක් තෝරාගැනීම : Keyword Research කියන්නෙත් SEO වලට නැතිවම බැරි දෙයක්.
SEO වලට Meta Keywords වැදගත්ද? : Meta Keywords කියන්නේ On-Page Optimization වල මුලිකම දෙයක්ද?
SEO වලට Meta Description එකේ ඇති වැදගත්කම : Meta Description කියන්නේ On-Page Optimization වල මුලිකම දෙයක්ද?
SEO වලට Title Tag එකේ ඇති වැදගත්කම : Title Tag කියන්නේ On-Page Optimization වල මුලිකම දෙයක්ද?
ඔබගේ වෙබ් හෝ බ්ලොග් අඩවියට ගැලපෙන Domain Name එකක් තෝරා ගන්නේ කොහමද?: Domain Name එක තෝරා ගැනීම සදහා උපදෙස් කිහිපයක්.
[SEO] අපගේ Client කෙනෙක්ගේ Search Traffic 167.1% කින් අපි වැඩි කලේ කොහමද?: 2019 September මාසයේ Google වලින් ඇවිත් තිබුනු 1,472 Users ලා ගණන අපිට November මාසය වන විට 3,932ක් එනම් 167.1% කින් වැඩි කරන්න පුළුවන් උනා

SEO Services

Website and SEO Review in Sri Lanka: අපගෙ බ්ලොග් අඩවිය හරහා ඉතාමත් සාදාරන මිලකට ඔබට ලබාදෙන සේවාවක් තමයි මේ. ඔබගේ වෙබ් අඩවිය හෝ බ්ලොඅග් අඩවිය පරික්ෂා කරලා SEO සම්බන්දව ඔබ අලුතෙන් මොනවද කරනන් ඕනෑ සහ ඔබ කරලා ඇති වැරදි පේනවා දීමට අපිට පුළුවන්.

This Post Has One Comment

  1. Pingback: SEO වලට Meta Keywords වැදගත්ද?

Leave a Reply