ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව Business වෙබ් අඩවියක් , Ecommerce වෙබ් අඩවියක් වැනි ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් අපිට කෙටි කාලයක් තුල සාදාරණ මිලකට නිර්මාණය කර දෙන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර සදහා ඔබගේ දුරකථන අංකයත් සමග ranukaweb@gmail.com ලිපිනය හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න

( වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ BSc in IT උපාදියක් හිමි Web Design & Development, Internet Marketing, SEO, Online Business ගැන වසර 7 කට වඩා වැඩි අත් දැකීම් ඇති අයෙකි.)

Web Design & Development in Sri Lanka

ඔබ වෙබ් අඩවියක් ඔබට හෝ ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් සදහා නිර්මාණය කර ගැනීමට අදහස් කරන්නේ කුමන හෝ අරමුණක් ඇතිව බව අපි දන්නවා. ඒ අරමුණ එසේ නොමැතිනම් ඔබගේ හීනය සැබෑවක් කර දීම තමයි අපගේ අරමුණ.

අපගේ බොහෝ වෙබ් අඩවි පහත සදහන් දේවල් වලින් සමන්විත අතර ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔබට අවශ්‍ය විශේෂ දේවල් අප විසින් වෙබ් අඩවියට එකතු කරනු ලැබේ.

 • Dynamic Web Site with Content management system (CMS)
 • About us pages and other necessary pages
 • Image Gallery
 • Contact us Form
 • Inquiry Form
 • Google Map
 • Mobile Responsive
 • Web Optimization
 • Design with SEO Friendly
 • Sitemap
 • Free domain name and hosting for 1 year
 • Search Engine Optimization – Basic

මෙයත් සමග ඔබට ලැබෙන වෙනත් සේවා

 • ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව Domain Name එක තෝරා ගැනීමට උපදෙස් ( .com, .net, .org, .lk)
 • Web Hosting ආයතනයක් තෝරා ගැනීම සදහා උපදෙස්
 • SEO පිලිබදව දැනුම
 • Google Analytics සහ Google Webmaster වැනි සේවා භාවිතා කරන ආකාරය පිලිබදව උපදෙස් සහ ඒවාගෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නා ආකාරය
 • තවත් බොහෝ දේ

 

1 Shares