ප්‍රධාන වශයෙන්ම තොරතුරු තාක්ෂනය සම්බන්ද ලිපි පලකරන අපි විද්‍යාව සම්බන්ද ලිපිත් සමහර විට පලකරනවා. මේකත් Video Katha වලින් නිර්මාණය කරන ලද විද්‍යාවට ප්‍රිය කරන ඔබ වෙනුවෙන්ම සකස් කරන ලද Video එකක්.

මීට පෙර Video Katha පල කර ඇති Video කිහිපයක්

1. වර්ණ කියලා දෙයක් තියනවාද?
2. ලොව තහනම් කල මිනිස් ක්ලෝනීකරනය
3. Photoshop වලින් ඇඟ හදාගන්නේ කොහමද?
4. Gravity (Movie) චිත්‍රපටයේ අමූලික බොරු
5. සිරියාවතීගේ Fake Profile එක

ශිතකරනය වැඩ කරන්නේ කොහමද?

ශිතකරනය කියන එක ගෙදරකට නැතිවම බැරි දෙයක් වෙලා තියනවා වර්තමානයේදී. අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ඉන්න නිවසෙත් ශිතකරනයක් ඇති. නමුත් ඔබ දන්නවාද ශිතකරනයක් වැඩ කරන්නේ කොහමද කියලා? කෑම බීම නරක වෙන්නේ නැතිව තියෙන්නේ කොහමද කියලා ඔබ දන්නවාද? මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම පිළිතුරු හොයාගන්න පහල තියන Video එක බලන්න.

15 Shares

TSB Team (Admin)

Web Design, SEO සේවා සදහා ranukaweb@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply