ඔබ දන්නවා ඇති Video Katha වලින් Photoshop Tutorials වගයක් කරන්න පටන් ගත්තා කියලා. එම Video වලින් අලුත්ම Video එකක තියනවා කොහමද Photoshop වලින් ඇඟ හදාගන්නේ කියලා. ඔබට අන්තරජාලයෙන් ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් මුහුණේ කුරුලේ ඉවත් කරන Video වගේම මුහුණ සුදු කරගන්න පුළුවන් Videos. මෙය ඊට වඩා වෙනස් අන්තර්ජාලයේ උනත් ටිකක් අඩුවෙන් තියන Tutorial එකක්. එකයි මෙම Video එක අපි ඔබත් සමග Share කරගන්න හිතුවේ.

11 Shares

TSB Team (Admin)

Web Design, SEO සේවා සදහා ranukaweb@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

This Post Has 3 Comments

  1. waruna chameera

    niyamai, thanx

  2. Pingback: itemprop="name">Photoshop Sinhala Tutorials -සිංහලෙන් Photoshop

  3. nihal

    ඔබට ජය…..

Leave a Reply