ඔබගේ වෙබ් අඩවියට හෝ WordPress බ්ලොග් අඩවියට Web Hosting Company එකක් තෝරා ගැනීම ඔබ කලපනා කාරීව කල යුතු දෙයක්. ඔබ කොතරම් හොදට ඔබගේ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කලත් ඔබ තෝරාගත්තේ වැරදි Web Hosting Company එකක් නම් ඔබගේ අරමුණු කර යන්න එය විශාල බාදාවක් වෙනවා නිසැකය.

JunkieHost

Uptime, Support, Money-Back Guarantee, Speed වගේම Security ගැන තමයි ඔබ වැඩියෙන්ම හිතන්න ඕනෑ. මේ සියලු දේවල් වලින් පොහොසත් Web Hosting Company එකක් තමයි JunkieHost කියන්නේ.

ඔබට මාසෙකට $2.95 වැනි මුදලකට ඔහුන්ගේ සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ Managed WordPress Hosting සේවාව ලබා ගන්නවානම් මාසෙකට $4.95 වැනි මුදලකට එම සේවාව ලබාගන්න පුළුවන්. Semi-Dedicated Hosting සේවාව මාසෙකට $9.95 වැනි මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්.

Junkie Host Features

JunkieHost වල සුවිශේෂතා ඔබට ඉහල ඇති Image එකෙන් දැන ගන්න පුළුවන්.මීට අමතරව Managed WordPress Hosting සදහා ඔහුන් Daily Backups ලබා දෙනවා.

ඔහුන්ගේ සියලුම Packages සදහා FREE Website Migration පහසුකමත් ලබා දෙනවා. 30-Day Money-Back Guarantee එකකුත් ඔහුන් ලබා දෙන නිසා ඔබට බය නැතිව ඔහුන්ගේ සේවාව කොහමද කියලා පරික්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්.

0 Shares

TSB Team (Admin)

Web Design, SEO සේවා සදහා ranukaweb@gmail.com හරහා අපිව සම්බන්ද කරගන්න.

Leave a Reply